Banner

Har ni önskemål om att hålla en intern kurs om t ex ritningsläsning, i olika svårighetsgrader, kan vi hjälpa till att ta fram en sådan.

Ni bestämmer själva hur många timmar ni vill avsätta och till vilka kursen vänder sig.

Det kan också finnas annat ni vill utbilda er personal i, kanske lagefterlevnad eller liknande. Vi hjälper gärna till att ta fram kurser efter era egna önskemål.

Av egen erfarenhet vet vi att yrkesarbetare, som är vana vid att vara utomhus, har svårt för att sitta inne länge och försöker därför anpassa kurserna efter detta.