Banner

Idag har arbetsmiljön hamnat i fokus i branschen. Fler och högre krav ställs på arbetsgivare att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Sedan juli 2014 har Arbetsmiljöverket rätt att utfärda sanktionsavgifter direkt vid arbetsplatsbesök där det visat sig att vissa krav inte följs.

Mindre företag kan drabbas hårt av detta då många inte känner till de nya reglerna.

Känner ni att ni saknar kunskap om detta? Vill ni ha hjälp med att komma igång med riskbedömningar och att göra arbetsmiljöplaner?

Vi har genomgått utbildning i BAS P och BAS U.